Eterniidi kogumise lisaregistreerimine

Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Põlva Vallavalitsus on sõlminud lepingu, mis võimaldab valla kodanikel tasuta ära anda
lisakoguse eterniiti.
Registreerimine algab 25. novembrist ja toimub kuni koguse piirmäära täitumiseni. Registreerimiseks palume täita eterniidi tasuta
ära anda soovijal REGISTREERIMISLEHT.
See tuleb saata Põlva Vallavalitsuse e-posti aadressile info@polva.ee või tuua Põlva Vallavalitsusse aadressil Kesk 15 Põlva linn.
Etteregistreeritud isikud saavad kogumispunktides registreeritud koguse eterniiti üle anda tasuta. Etteregistreerimisel on vajalik märkida eelistatud kogumispunkt.
Registreerimislehe täitmisega annate Põlva Vallavalitsusele nõusoleku enda isikuandmeid töödelda seoses eterniidi jäätmete kogumise toimingutega.
 
Lisainfo:
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist
reelika.raig@polva.ee
799 9486