Teavitus riigikaitselisest õppusest

Ajavahemikul 18.-22.01.2021 toimub Mooste asula lähistel peamiselt riigimetsa aladel Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus.

Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse imitatsioonivahendeid ajavahemikul 08.00-17.00, mille puhul järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju ning mille kasutamist välditakse eluhoonetest lähemal kui 200 m.

Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppusel kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palume viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust 2. jalaväebrigaadi operatiivkorrapidajaga kontaktnumbril +372 717 5499.