Vallavalitsuse 13.01.2021 istungilt

Puudega lapse hooldajatoetuse määra kehtestamine
Puudega lapse kohta makstava hooldajatoetuse määraks ühes kalendrikuus kehtestati osalise hooldusvajaduse korral 60 eurot ja pideva hooldusvajaduse korral 100 eurot.

Sundvalduse seadmine
Seati sundvaldused katastriüksustele Kiidjärve ja Lootvina külas maakaabli rajamiseks.

Kauplusautoteenuse toetamine
Otsustati toetada kauplusauto teenuse osutamist perioodil 01.01.2021–31.12.2021 osaühingule AAROKS 244,80 eurot kuus ja FIEle Tõnu Tagel 330 eurot kuus.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihanke „Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamise projekteerimine. III osa" edukaks pakkujaks tunnistati OÜ ELTAMi pakkumus koos käibemaksuga 127 386 eurot.

Teate koostas: 
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
799 9494
annely.eesmaa@polva.ee