Vallavolikogu 25.02.2021 istungilt

Põhikirja muutmine
SA Tilsi Perekodu põhikiri viidi kooskõlla 2017. aasta haldusreformi tulemustega, kus Laheda vald ühines Põlva vallaga.

Hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmade laiendamine
Põlva vallavalitsuse ettepanekul otsustati laiendada hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmi. Alla 18-aastaste lastega perede kõrval seati teiseks eelistatud sihtrühmaks majapidamised, mille leibkonda kuuluvad raske ja sügava puudega isik(ud) ning üksi elavad vanaduspensionärid ja leibkonnad, kuhu kuuluvad ainult vanaduspensionärid. Muudatus rakendub juba käimasolevas taotlusvoorus, mis kestab 1. aprillini 2021.

Loa andmine kinnisasja omandamiseks
Volikogu andis loa Põlva vallas Rasina külas asuva Anijärve kinnistu (registriosa number 709238, katastritunnus 47301:001:1150, pindala 2,58 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) omandamiseks. Maal asub elamu koos kõrvalhoonega.

Määruse muutmine
Põlva Vallavolikogu määrus "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse andmise kord" viidi  vastavusse muudetud riikliku määrusega. Muudatused laiendavad taotlejate ringi. Toetuse 2021. aasta taotlusvoor Põlva vallas kuulutatakse välja märtsikuus.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 18. märtsil 2021.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435