Kaasava eelarve ettepanekute rahvaküsitlus toimub 15.-25. märtsil

2021. aasta kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikul 15.–21. märts 2021 veebikeskkonnas volis.ee. Küsitlus algab 15. märtsil kell 8.00 ja lõpeb 21. märtsil kell 22.00.

Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald. Hääle saab anda kuni kahe ettepaneku poolt. Hääletada saab kodus, raamatukogude avalikes internetipunktides ja vallavalitsuses teabespetsialisti juures Keldrikaela tee 2 (etteregistreerimisel).

Elanike hääletusele lähevad ettepanekud:

Kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 10.–25. jaanuarini. Tähtaegselt esitati kaasavasse eelarvesse 13 ettepanekut.
Hindamiskomisjoni istung toimus 8. veebruaril. Kahe ettepaneku osas küsiti esitajatelt täiendavat informatsiooni ning toimus täiendav e-koosoleku, kus kinnitati ettepanekud, mis lähevad rahvahääletusele.

Kaasava eelarve protsess 

Lisainfo:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
+372 799 9344, +372 5301 4448
Kaire.Kalk@polva.ee