Vallavalitsuse 03.03.2021 istungil

Sundvalduste seadmine
Seati sundvaldused Ahja alevikus Nooruse tn 6, Tartu mnt 45, Illimari 16, Illimari 14 ja Illimari 8, Vastse-Kuuste alevikus Kaare 21 ja Kaare 19 ning Taevaskoja külas Saesaare tee 3, Saesaare tee 7 ja Saesaare tee 9 katastriüksustele ümberehitatava tänavavalgustuse tehnorajatiste talumiseks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Põlva uue ja vana turu projekteerimistööd" tuli õigeaegselt viis pakkumust, mis vastasid ka hanketingimustele. Hanke edukaks pakkujaks kinnitati Projektibüroo OÜ esitatud pakkumus, maksumusega 46 574,40 eurot.
Riigihanke eesmärk oli Põlva uue turu ehitusprojekti ja vana turu rekonstrueerimisprojekti, sh vajalike platside ja juurdepääsuteede projekteerija leidmine.

Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke "Mammaste Tervisespordikeskusele kasutatud rajatraktori ostmine" edukaks pakkujaks Kessu OY pakkumus maksumusega 61 300 eurot ilma käibemaksuta. Uue rajatraktori hinnad algavad 200 000 eurost, mistõttu nähti hankes ette soetada suusaradade hooldamiseks kasutatud rajatraktor.

Projekteerimistingimuste andmine
Algatati projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena: 
- Tromsi külas Rüütli kinnistule (katastritunnus 62101:001:0409) üksikelamu püstitamiseks ja abihoone ümberehituseks ning
- Puuri külas Lille tn 16 kinnistule (katastritunnus 62201:001:0520) üksikelamu ja abihoone püstitamiseks.
 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee