Keskkonnaameti otsus kompleksloa väljastamiseks: Mooste Farmerid lihaveisefarm

Keskkonnaamet annab teada, et osaühing Mooste Farmerid (registrikood 10051731, aadress: Põlva maakond, Põlva vald, Mooste alevik, Rasina mnt 18, 64616) poolt esitatud kompleksloa taotluse põhjal on tehtud otsus kompleksloa väljastamiseks.

Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 5 lg 5 viidi/viiakse käesolev menetlus läbi kuni 31.12.2019 kehtinud tööstusheite seaduse kohaselt.