Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19. aprillist – 21. maini 2021.

Planeeringuala suurus on 5390 m2 ning planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Kiidjärve kalda ehituskeeluvööndit umbes 38–49,7 meetrini veepiirist, et võimaldada tee rajamist. Planeeringuga ei muudeta katastriüksuse piire, hoonestusala on määratud arvestusega, et see oleks naaberhoonetest vähemalt 40 m kaugusel ning jääks väljapoole ehituskeeluvööndit. Planeering lubab lisaks olemasolevatele väikehoonetele (ei kuulu ehitusõiguse alla) ehitada ühe elamu ja abihoone.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Põlva valla veebilehel,  kellel veebis tutvumise võimalus puudub, võib planeeringuga tutvumise aja ja koha kokku leppida telefonil 5347 1669. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.