« Tagasi

Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd

AS Põlva Vesi annab teada kaevetöödest Mammaste piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödel.

Nädalal 14.06 – 18.06.2021 toimuvad kaevetööd:

  1. Vallamaja tee ja Visse tee piirkonnas (Põlva ringtee)
  2. Köstrimäe tee ja Ootsimäe tee piirkonnas
  3. Mammaste kergliiklusteel L9 VK torustike suundpuurimistööd (Oru tee ja Roosi tee vahelisel lõigul)
  4. Võlsimäe tee piirkonnas (Võlsimäe tee suletud)