« Tagasi

Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on muuta olemasolev ajutine autopesula alaliseks ning määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala. Planeeringuala suurus on 2365,35 m2 ning hõlmab Kaasiku tn 3 katastriüksust ja osaliselt Kase tänav T2 katastriüksust. Planeeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 130 m2, mille moodustab olemasolev rajatis (selvepesula). Olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.–21.12.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda eelneval kokkuleppel tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.