Projekteerimistingimuste avalik menetlus

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 01.07.2020 korraldusega nr 2-3/354 algatati projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Kiidjärve külas Orunuka kinnistule püstitada ehitusloakohustuslik üksikelamu ehitisealuse pinnaga kuni 150 m2. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel  kuni 24.07.2020.

Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kuni 24.07.2020 Põlva Vallavalitsusele e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Kesk tn 15, Põlva linn 63308.