Vallavalitsuse 18.11.2020 istungil

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Vastse-Kuuste alevikus katastriüksuse Pargi tn 17 (katastritunnus 62201:001:0134, pindala 4042 m², sihtotstarve ärimaa 100%) jagamisega järgmiselt: Pargi tn 17, sihtotstarve ärimaa ja Pargi tn 19, sihtotstarve ärimaa.

Reservfondist eraldamine
Eraldada reservfondist 21 186,14 eurot projekti „Põlva linna ja Peri piirkonna ühendamiseks Rosma-Peri kergliiklustee rajamine" elluviimiseks ning Rosma-Peri kergliiklustee ehituse omanikujärelevalve teenuse teostamiseks.

Korterelamutele rekonstrueerimistoetuse andmine
Vastavalt taotlustele eraldati toetust korterelamute rekonstrueerimiseks järgmistele korteri-ühistutele: Allika 1 Ahjal; Lasteaia tee 8 Moostes; Sireli 3 Põlvas; Lao 20 Põlvas; Võru 10 Põlvas; Võru 11 Põlvas; Keskuse tee 10 Himmastes ja Mõisa tee 12 Peril.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine
Eraldati Põlva valla 2020. aasta eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetust summas 90 eurot õppuri osalemiseks treeningutes.

Kiideti heaks kaks hajaasustuse programmi raames esitatud aruannet ja otsustati välja maksta toetuse lõpposad.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435