Vallavalitsuse 30.12.2020 istungil

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankel  "Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" tunnistati edukaks OÜ Lemma pakkumus summas 23 880 eurot koos käibemaksuga kui kõige madalama maksumusega pakkumus..

Arvamuse andmine
Nõustuda aktsiaseltsi Epler & Lorenz keskkonnaloa taotlusega. Ettevõtte tegevus seisneb tava-, ohtlike- ja metallijäätmete ladustamises. Jäätmekäitluskoht asub aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla, Kuremäe. Varasemalt on ettevõttel samas käitluskohas jäätmekäitleja registreering JÄ/334786.

Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Otsustati võõrandada Põlva vallale kuuluv korteriomand Vastse-Kuuste alevikus.

Kinnitati Põlva Kooli ja Mooste Mõisakooli töötajate koosseisud.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
annely.eesmaa@polva.ee
799 9494; 516 0435