Volikogu 28.01.2021 istungilt

Võeti vastu Põlva valla 2021. aasta eelarve kogumahus 35 587 000 eurot ning vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 5 739 000 eurot.

Põlva valla põhimäärust täiendati sätetega, mis käsitlevad virtuaalse istungi/koosoleku läbiviimist või sellel osalemist.

Tunnistati osaliselt kehtetuks Mammaste küla Vissimaa kinnistu detailplaneeringu positsioon 2 (Tartu mnt 1a) seoses omaniku sooviga loobuda planeeringu elluviimisest Tartu mnt 1a katastriüksusel. Kinnisasja omanik soovib Vissimaa kinnistu detailplaneeringu Pos 2 määratud maatulundusmaa sihtotstarbega ala asemele rajada käsipesula koos tehnovõrkudega, gaasimahuti ning veokiparkla.

Volikogu otsustas anda Põlva valla tunnustusavalduse "Põlva aukodanik" nimetuse Anne Vasarikule, kes on tegutsenud Põlvamaal enam kui 50 aastat suusatamise ja lasketreenerina.
Põlva valla tunnustusavaldus "Aasta tegu" antakse Mari Jürjensi muusikafilmile "Hommikust õhtuni. Põlvas.".
Põlva valla tunnustusavaldus "Aasta vabatahtlik" antakse Katrin Viilule.
Põlva valla 2020. aasta kultuuripreemia kultuurivaldkonnas antakse suvelavastusele "Vana klaver".
Põlva valla 2020. aasta kultuuripreemia spordivaldkonnas antakse jalgpallitreener Kaido-Meinhard Kuklile.
Tunnustused antakse üle Põlva vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul 20. veebruaril 2021.

Kehtestati eluruumi tagamise teenuse osutamise kord ning raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord.

Võeti teatavaks vallavolikogu revisjonikomisjoni akt Põlva valla poolt osutatavate sotsiaalteenuste ja valla teede hooldamisteenuse korraldusest ning kinnitati revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaan.

Volikogule tutvustati Põlva valla teehoiukava.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril 2021.