Põhikirja muutmine SA Tilsi Perekodu põhikiri viidi kooskõlla 2017. aasta haldusreformi tulemustega, kus Laheda vald ühines Põlva vallaga. Hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmade...

Vallavolikogu 25.02.2021 istungilt

Põhikirja muutmine SA Tilsi Perekodu põhikiri viidi kooskõlla 2017. aasta haldusreformi tulemustega, kus Laheda vald ühines Põlva vallaga. Hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmade...

Piirangud ja reeglid on juba ära tüüdanud, kuid Eesti Vee-ettevõtete Liit juhib siiski tähelepanu veel ühele reeglile: wc-poti kasutamise reegel – lase potist alla ainult seda, mis sinna...

Eesti Vee-ettevõtete Liit juhib tähelepanu: ärge kasutage wc-potti prügikastina!

Piirangud ja reeglid on juba ära tüüdanud, kuid Eesti Vee-ettevõtete Liit juhib siiski tähelepanu veel ühele reeglile: wc-poti kasutamise reegel – lase potist alla ainult seda, mis sinna...

Põlva Keskraamatukogu kuulutab välja uue logo ideekavandi konkursi. 2021. aastal tähistab Põlva Keskraamatukogu  95.  sünnipäeva ning üheks eesmärgiks on raamatukogu visuaalse...

Põlva Keskraamatukogu logo ideekavandi konkurss

Põlva Keskraamatukogu kuulutab välja uue logo ideekavandi konkursi. 2021. aastal tähistab Põlva Keskraamatukogu  95.  sünnipäeva ning üheks eesmärgiks on raamatukogu visuaalse...

Katastriüksuse jagamine Nooritsmetsa külas jagatakse Haabsaare katastriüksus (katastritunnus 61902:002:0071, pindala 10,96 ha, sihtotstarve maatulundusmaa100%)  järgmiselt: Haabsaare,...

Vallavalitsuse 25.02.2021 istungilt

Katastriüksuse jagamine Nooritsmetsa külas jagatakse Haabsaare katastriüksus (katastritunnus 61902:002:0071, pindala 10,96 ha, sihtotstarve maatulundusmaa100%)  järgmiselt: Haabsaare,...

Põlva Keskraamatukogu annab teada: 22.-24. veebruarini ei ole tehnilistel põhjustel võimalik kasutada lugejaportaali aadressil lugeja.ee. Seetõttu ei saa pikendada tagastustähtaegu ega...

Tehnilistel põhjustel ei ole võimalik kasutada lugejaportaali aadressil lugeja.ee

Põlva Keskraamatukogu annab teada: 22.-24. veebruarini ei ole tehnilistel põhjustel võimalik kasutada lugejaportaali aadressil lugeja.ee. Seetõttu ei saa pikendada tagastustähtaegu ega...

24. veebruaril on riigi ja rahva pidupäev - Eesti Vabariigi väljakuulutamisest möödub 103 aastat. Põlvas pannakse pärjad Vabadussõjas langenute mälestussambale kell 10.30 ja kell 12.00 ...

Eesti Vabariigi 103. aastapäev

24. veebruaril on riigi ja rahva pidupäev - Eesti Vabariigi väljakuulutamisest möödub 103 aastat. Põlvas pannakse pärjad Vabadussõjas langenute mälestussambale kell 10.30 ja kell 12.00 ...

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avalikud konkursid arendusspetsialisti ja teabespetsialisti ametikohtadele. Kandideerimisdokumente oodatakse 7. märtsiks 2021. Rohkem infot...

Põlva Vallavalitsus otsib arendusspetsialisti ja teabespetsialisti

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avalikud konkursid arendusspetsialisti ja teabespetsialisti ametikohtadele. Kandideerimisdokumente oodatakse 7. märtsiks 2021. Rohkem infot...

Põlva Vallavolikogu virtuaalne istung toimub neljapäeval, 25. veebruaril 2021 algusega kell 15.00 Zoom keskkonnas. Istungi päevakord ja eelnõud

Vallavolikogu istung 25.02.2021

Põlva Vallavolikogu virtuaalne istung toimub neljapäeval, 25. veebruaril 2021 algusega kell 15.00 Zoom keskkonnas. Istungi päevakord ja eelnõud

Põlva haigla juht Margot Bergmann ütles "Terevisioonis", et tegemist on olnud paljuski haiglasisese koldega. Kui tipphetkel oli Põlva haigla Covid-patsientidele mõeldud 50 voodikohast...

Põlva haigla haiglasisene viirusekolle hakkab tasapisi taanduma

Põlva haigla juht Margot Bergmann ütles "Terevisioonis", et tegemist on olnud paljuski haiglasisese koldega. Kui tipphetkel oli Põlva haigla Covid-patsientidele mõeldud 50 voodikohast...

Aadresside määramine Määrati Põlva linnas Männi tänavalt algava ja tupiktänavana Oru tn 14 krundi piiril lõppeva liikluspinna nimeks Pargi tänav. Senini Rähni tänava järgi määratud aadressid...

Põlva Vallavalitsuse 17.02.2021 istungilt

Aadresside määramine Määrati Põlva linnas Männi tänavalt algava ja tupiktänavana Oru tn 14 krundi piiril lõppeva liikluspinna nimeks Pargi tänav. Senini Rähni tänava järgi määratud aadressid...

Põlva valla teehoiukava aastateks 2021-2025 avalik arutelu toimub 26. veebruaril algusega kell 17.00 Põlva Kultuurikeskuse salongis. Avalikul arutelul osaleda soovijatel palume...

Põlva valla teehoiukava 2021-2025 avalik arutelu

Põlva valla teehoiukava aastateks 2021-2025 avalik arutelu toimub 26. veebruaril algusega kell 17.00 Põlva Kultuurikeskuse salongis. Avalikul arutelul osaleda soovijatel palume...

Põlva valla 2020. aasta tunnustuste üleandmine toimub 20. veebruaril algusega kell 19 . Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega on sündmusele kutsutud ainult tunnustuste saajad. ...

Põlva valla 2020. aasta tunnustuste üleandmine UUS LINK

Põlva valla 2020. aasta tunnustuste üleandmine toimub 20. veebruaril algusega kell 19 . Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega on sündmusele kutsutud ainult tunnustuste saajad. ...

Seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega Põlva linnas Mäe tänaval suletakse liikluseks alates 22. veebruarist Mäe ja Kesk tänava ristmik. Mäe tänava algus jääb liiklusele suletuks...

Alates 22. veebruarist suletakse liikluseks Mäe ja Kesk tänava ristmik

Seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega Põlva linnas Mäe tänaval suletakse liikluseks alates 22. veebruarist Mäe ja Kesk tänava ristmik. Mäe tänava algus jääb liiklusele suletuks...

Põlva Vallavalitsus algatas 10.02.2021 korraldusega nr 2-3/58 Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on 1,052 ha ning planeering...

Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 10.02.2021 korraldusega nr 2-3/58 Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on 1,052 ha ning planeering...

Sundvalduse seadmine Seati sundvaldus aktsiaseltsi Põlva Vesi kasuks eraomandis olevatel kinnistutel Jaama tn 24a, Jaama tn 53a, Jaama tn 55, Kase tn 3, Kesk tn 23, Nurme tn 7 sademevee-,...

Vallavalitsuse 10.02.2021 istungil

Sundvalduse seadmine Seati sundvaldus aktsiaseltsi Põlva Vesi kasuks eraomandis olevatel kinnistutel Jaama tn 24a, Jaama tn 53a, Jaama tn 55, Kase tn 3, Kesk tn 23, Nurme tn 7 sademevee-,...

Põlva Vallavalitsus kehtestas 03.02.2021 korraldusega nr 2-3/47 Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 2365,35 m 2 ja see hõlmab Kaasiku...

Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsus kehtestas 03.02.2021 korraldusega nr 2-3/47 Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 2365,35 m 2 ja see hõlmab Kaasiku...

AS Põlva Vesi annab teada, et esmaspäeval,  08.02.2021 , võib esineda veekatkestusi Mooste alevikus ja Tilsi külas ajavahemikus  9:00 – 15:00  seoses hooldustöödega. Vabandame...

Veekatkestus 8. veebruaril Moostes ja Tilsis

AS Põlva Vesi annab teada, et esmaspäeval,  08.02.2021 , võib esineda veekatkestusi Mooste alevikus ja Tilsi külas ajavahemikus  9:00 – 15:00  seoses hooldustöödega. Vabandame...

Sundvalduse seadmine Seati tähtajatu sundvaldus Himma külas Sikaristi katastriüksusele aktsiaseltsi PÕLVA VESI kasuks ühisveevärgitorustiku ehituseks. Ehitise teenindamiseks vajaliku...

Vallavalitsuse 03.02.2021 istungilt

Sundvalduse seadmine Seati tähtajatu sundvaldus Himma külas Sikaristi katastriüksusele aktsiaseltsi PÕLVA VESI kasuks ühisveevärgitorustiku ehituseks. Ehitise teenindamiseks vajaliku...

Põlva Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 1-3/1 tunnistati osaliselt kehtetuks Mammaste küla Vissimaa kinnistu detailplaneeringu (koostaja Omandi OÜ, töö nr DP 2666) positsioon 2 (Tartu mnt 1a,...

Mammaste küla Vissimaa kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Põlva Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 1-3/1 tunnistati osaliselt kehtetuks Mammaste küla Vissimaa kinnistu detailplaneeringu (koostaja Omandi OÜ, töö nr DP 2666) positsioon 2 (Tartu mnt 1a,...

Põlva Vallavalitsus kehtestas 27.01.2021 korraldusega nr 2-3/28 Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 6086 m 2 ja see asub jätkuvalt...

Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsus kehtestas 27.01.2021 korraldusega nr 2-3/28 Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 6086 m 2 ja see asub jätkuvalt...

Reedel, 29. jaanuaril anti üle ka maakondlikud aastapreemiad kultuuri ja spordi vallas.   Tunnustuse Aasta Tegu 2020 spordis pälvis Maadlusklubi Lapiti  - noorte ja laste...

Eesti Kultuurkapitali ja Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi aastapreemiad

Reedel, 29. jaanuaril anti üle ka maakondlikud aastapreemiad kultuuri ja spordi vallas.   Tunnustuse Aasta Tegu 2020 spordis pälvis Maadlusklubi Lapiti  - noorte ja laste...

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks "Põlva valla teehoiukava aastataks 2021–2025" projekti ja suunas eelnõu avalikule väljapanekule. Teehoiukava projekt on välja pandud 29.01.2021–12.02.2021 Põlva...

Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025 projekti avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks "Põlva valla teehoiukava aastataks 2021–2025" projekti ja suunas eelnõu avalikule väljapanekule. Teehoiukava projekt on välja pandud 29.01.2021–12.02.2021 Põlva...

Põlva Vallavalitsus algatas 27.01.2021 korraldusega nr 2-3/34 Põlva linnas Lao tn 29 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha ning...

Põlva linnas Lao tn 29 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 27.01.2021 korraldusega nr 2-3/34 Põlva linnas Lao tn 29 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha ning...

Võeti vastu Põlva valla 2021. aasta eelarve kogumahus 35 587 000 eurot ning vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 5 739 000 eurot. Põlva valla põhimäärust...

Volikogu 28.01.2021 istungilt

Võeti vastu Põlva valla 2021. aasta eelarve kogumahus 35 587 000 eurot ning vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 5 739 000 eurot. Põlva valla põhimäärust...

Põlva valla aukodanik on Anne Vasarik ning aasta tegu Mari ja Mikk Jürjensi muusikafilm „Hommikust õhtuni. Põlvas." Anne Vasarik on tegutsenud Põlvamaal enam kui 50 aastat suusatamise ja...

Põlva Vallavolikogu otsustas 2020. aasta Põlva valla tunnustuste saajad

Põlva valla aukodanik on Anne Vasarik ning aasta tegu Mari ja Mikk Jürjensi muusikafilm „Hommikust õhtuni. Põlvas." Anne Vasarik on tegutsenud Põlvamaal enam kui 50 aastat suusatamise ja...

Näitan: 1-25
Elemente lehe kohta 25
of 44