Volikogu istungil osales 26 volikogu liiget. Vallavolikogu liikme Igor Taro volitused on avaldaja soovil peatatud. Asendusliikmena sai volikogu liikmeks Janno Simso. Moodustati uuesti ka...

Volikogu 21.09.2023 istungil

Volikogu istungil osales 26 volikogu liiget. Vallavolikogu liikme Igor Taro volitused on avaldaja soovil peatatud. Asendusliikmena sai volikogu liikmeks Janno Simso. Moodustati uuesti ka...

Telia senine teeninduspunkt Põlvas kolib koos Euronicsi elektroonikakauplusega Põlva Maksimarketisse, kus alustatakse klientide teenindamist 2. oktoobrist. Telia Põlva teeninduspunkt pakub...

Telia Põlva teeninduspunkti uus asukoht on alates oktoobrist Põlva Maksimarketi Euronicsi kaupluses

Telia senine teeninduspunkt Põlvas kolib koos Euronicsi elektroonikakauplusega Põlva Maksimarketisse, kus alustatakse klientide teenindamist 2. oktoobrist. Telia Põlva teeninduspunkt pakub...

Tartu 2024 kutsub appi enam kui 120 vabatahtlikku korraldama Euroopa kultuuripealinna programmi avalikustamise ja avatseremoonia suursündmusi oktoobris ning jaanuaris, mis...

Tartu 2024 kutsub tiitliaasta lähenedes üle saja vabatahtliku appi Euroopa kultuuripealinna suursündmustele

Tartu 2024 kutsub appi enam kui 120 vabatahtlikku korraldama Euroopa kultuuripealinna programmi avalikustamise ja avatseremoonia suursündmusi oktoobris ning jaanuaris, mis...

Põlva Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 muutmise projekti. Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a...

Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise projekt on avalikul väljapanekul kuni 3. oktoobrini 2023

Põlva Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 muutmise projekti. Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a...

AS Põlva Vesi annab teada: v õetud kordusproovi de tulemus näitab, et Karilatsi küla veevärgi joogivesi vastab kehtivatele normidele. Vabandame ebameeldivuste pärast!   AS...

Karilatsi küla veevärgi joogivesi vastab normidele

AS Põlva Vesi annab teada: v õetud kordusproovi de tulemus näitab, et Karilatsi küla veevärgi joogivesi vastab kehtivatele normidele. Vabandame ebameeldivuste pärast!   AS...

Laupäeval, 23. septembril 2023 toimub Maal Elamise päev, mille raames saab Põlva vallas tutvuda järgmiste kogukondade ja asutustega:   Vastse-Kuuste alevikus ...

Maal elamise päev Põlva vallas

Laupäeval, 23. septembril 2023 toimub Maal Elamise päev, mille raames saab Põlva vallas tutvuda järgmiste kogukondade ja asutustega:   Vastse-Kuuste alevikus ...

Elron annab teada, et alates 25. septembrist muutuvad Kagusuuna sõiduplaanid remonttööde tõttu Tapa jaamas.   Sõiduplaan on leitav ...

25. septembrist muutub Kagusuuna rongide sõiduplaan

Elron annab teada, et alates 25. septembrist muutuvad Kagusuuna sõiduplaanid remonttööde tõttu Tapa jaamas.   Sõiduplaan on leitav ...

AS Põlva Vesi annab teada: 20. septembril võib toimuda Mooste piirkonnas lühiajalisi veekatkestusi. Võimalikud häiringud joogiveega varustamisel on tingitud Mooste veetöötlusjaama...

Veekatkestus Mooste piirkonnas

AS Põlva Vesi annab teada: 20. septembril võib toimuda Mooste piirkonnas lühiajalisi veekatkestusi. Võimalikud häiringud joogiveega varustamisel on tingitud Mooste veetöötlusjaama...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine Eraldatakse andeka noore toetust ühele õppurile 400 eurot rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks. Isikliku kasutusõiguse seadmine ...

Vallavalitsuse 19.09.2023 istungil

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine Eraldatakse andeka noore toetust ühele õppurile 400 eurot rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks. Isikliku kasutusõiguse seadmine ...

V Kagu-Eesti Tantsupidu toimub 2024 aasta mais Põlvas Intsikurmus ning kannab pealkirja „MINU SÜDAMES". Viies pidu võtab kokku eelneva nelja peo temaatika („Elu keset küla", „Minu inimesed",...

V Kagu-Eesti Tantsupidu „MINU SÜDAMES“ toimub Põlva Intsikurmus 24.-25. mail 2024

V Kagu-Eesti Tantsupidu toimub 2024 aasta mais Põlvas Intsikurmus ning kannab pealkirja „MINU SÜDAMES". Viies pidu võtab kokku eelneva nelja peo temaatika („Elu keset küla", „Minu inimesed",...

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sellel sügisel õppuse Ussisõnad, mille raames ligi 10 000 maakaitseüksuste reservväelast värskendavad õppekogunemisel oma üksikvõitleja individuaalseid...

Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus Ussisõnad Põlva vallas 29. septembrist

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sellel sügisel õppuse Ussisõnad, mille raames ligi 10 000 maakaitseüksuste reservväelast värskendavad õppekogunemisel oma üksikvõitleja individuaalseid...

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub neljapäeval, 21. septembril 2023. a algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva. Istungi päevakord ja...

Vallavolikogu istung 21.09.2023

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub neljapäeval, 21. septembril 2023. a algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva. Istungi päevakord ja...

Põlva Vallavalitsus avaldas riigihangete registris hanke " Taevapark ", viitenumber 268858. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 25.09.2023 kell 11.00.

Hanketeade

Põlva Vallavalitsus avaldas riigihangete registris hanke " Taevapark ", viitenumber 268858. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 25.09.2023 kell 11.00.

AS Põlva Vesi leidis tavapärase kontrolli käigus Karilatsi veevärgist coli-laadseid baktereid. Üksikute coli-laadsete bakterite puhul on terviseriski avaldumine vähetõenäoline. Kuna aga...

AS Põlva Vesi teade Karilatsi joogivee kohta

AS Põlva Vesi leidis tavapärase kontrolli käigus Karilatsi veevärgist coli-laadseid baktereid. Üksikute coli-laadsete bakterite puhul on terviseriski avaldumine vähetõenäoline. Kuna aga...

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Korraldatakse elektrooniline enampakkumine Põlva vallas Mammaste külas Kuuse tee 6 (katastritunnus 61901:001:0255, sihtotstarve elamumaa...

Vallavalitsuse 12.09.2023 istungil

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Korraldatakse elektrooniline enampakkumine Põlva vallas Mammaste külas Kuuse tee 6 (katastritunnus 61901:001:0255, sihtotstarve elamumaa...

Kuni 24. septembrini kestab Põlva valla uue üldplaneeringu avalik väljapanek. Mis on üldplaneering, kellele seda tehakse ning milliseid muutusi kavandatakse Põlva valla üldplaneeringuga? ...

Mis on üldplaneering ja milleks seda vaja on?

Kuni 24. septembrini kestab Põlva valla uue üldplaneeringu avalik väljapanek. Mis on üldplaneering, kellele seda tehakse ning milliseid muutusi kavandatakse Põlva valla üldplaneeringuga? ...

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine Eraldati andeka noore toetust kahele õppurile summas 800 eurot osalemiseks rahvusvahelistel konkurssidel. Eramu värvimise toetuse...

Vallavalitsuse 05.09.2023 istungil

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine Eraldati andeka noore toetust kahele õppurile summas 800 eurot osalemiseks rahvusvahelistel konkurssidel. Eramu värvimise toetuse...

Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks Volikogu andis loa Põlva Haldusteenistusele korraldada riigihange "Põlva valla teede ja tänavate talihooldus...

Volikogu 30.08.2023 istungil

Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks Volikogu andis loa Põlva Haldusteenistusele korraldada riigihange "Põlva valla teede ja tänavate talihooldus...

Põlva Lasteaed Mesimumm kuulutab konkursi ÕPETAJA 1,0 ametikohale Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 07.09.2023 digitaalselt allkirjastatuna...

Põlva Lasteaed Mesimumm otsib oma meeskonda ÕPETAJAT

Põlva Lasteaed Mesimumm kuulutab konkursi ÕPETAJA 1,0 ametikohale Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 07.09.2023 digitaalselt allkirjastatuna...

Eramu värvimise toetuse andmine Põlva valla 2023. aasta eelarvest makstakse kolmele taotlejale eramu värvimise toetust kogusummas 430.26 eurot. Sundvalduse seadmine Seati sundvaldus...

Vallavalitsuse 30.08.2023 istungil

Eramu värvimise toetuse andmine Põlva valla 2023. aasta eelarvest makstakse kolmele taotlejale eramu värvimise toetust kogusummas 430.26 eurot. Sundvalduse seadmine Seati sundvaldus...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 102