Põlva Lasteaed Pihlapuu kuulutas välja konkursi ametikohtade täitmiseks

Põlva Lasteaed Pihlapuu kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • MUUSIKA- JA LIIKUMISÕPETAJA  sõimerühmad (0,5)
  • ÕPPEALAJUHATAJA  (1,0)
  • ERIPEDAGOOG   (1,0)
  • LOGOPEED  (osaline tööaeg)

Lasteaias on 10 rühma sh üks sobitusrühm.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada:

  • avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
  • õppealajuhataja ametikohale kandideerijal essee teemal „Õppealajuhataja roll meeskonna ja koostöö loomisel".

Dokumendid palun saata hiljemalt 25.08.2019  digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil direktor@pihlapuu.ee või paberkandjal Põlva Lasteaed Pihlapuu, Koolimaja tee 1, Mammaste küla, Põlva vald 63211.

Täiendav info: tel 5819 0694