Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu täiendav avalik arutelu

Põlva Vallavalitsus korraldab esmaspäeval, 29. juulil 2019 algusega kell 15, Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15, Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu täiendava avaliku arutelu.

Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja -arutelu tulemusena täiendatud planeeringu ja KSH aruandega ning kooskõlastajate seisukohtadega saab tutvuda Põlva Vallavalitsuse veebilehel.