Puudega lapse hooldajatoetuse määra kehtestamine Puudega lapse kohta makstava hooldajatoetuse määraks ühes kalendrikuus kehtestati osalise hooldusvajaduse korral 60 eurot ja pideva...

Vallavalitsuse 13.01.2021 istungilt

Puudega lapse hooldajatoetuse määra kehtestamine Puudega lapse kohta makstava hooldajatoetuse määraks ühes kalendrikuus kehtestati osalise hooldusvajaduse korral 60 eurot ja pideva...

Muutunud on teede talihoolduse tegija Vastse-Kuuste, Vooreküla, Karilatsi, Valgemetsa, Koorvere, Aarna, Kiuma, Tännassilma, Puntaru ja Hatiku piirkonnas. Töid teostab Hainer Kaine, tel...

Teede talihooldus Vastse-Kuuste, Vooreküla, Karilatsi, Valgemetsa, Koorvere, Aarna, Kiuma, Tännassilma, Puntaru ja Hatiku piirkonnas

Muutunud on teede talihoolduse tegija Vastse-Kuuste, Vooreküla, Karilatsi, Valgemetsa, Koorvere, Aarna, Kiuma, Tännassilma, Puntaru ja Hatiku piirkonnas. Töid teostab Hainer Kaine, tel...

Põlva Vallavalitsus teatab, et hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 17. veebruarist ning taotluste esitamise tähtpäev 17. aprill 2020. Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade...

17. veebruaril avaneb hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor

Põlva Vallavalitsus teatab, et hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 17. veebruarist ning taotluste esitamise tähtpäev 17. aprill 2020. Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade...

Põlva Vallavalitsus algatas 06.01.2020. a korraldusega nr 2-3/1 Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata...

Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 06.01.2020. a korraldusega nr 2-3/1 Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata...

Ajavahemikul 18.-22.01.2021 toimub Mooste asula lähistel peamiselt riigimetsa aladel Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus. Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse imitatsioonivahendeid ajavahemikul...

Teavitus riigikaitselisest õppusest

Ajavahemikul 18.-22.01.2021 toimub Mooste asula lähistel peamiselt riigimetsa aladel Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus. Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse imitatsioonivahendeid ajavahemikul...

Vanemlusprogramm "Imelised aastad" alustab koolitusega Vastse-Kuuste lasteaias Kaari  27. jaanuaril kell 18. Koolitus kestab 2 tundi, kohapeal on lapsehoid ja ka väike eine.  Koolitus...

Vanemlusprogramm "imelised aastad" alustab 27. jaanuaril

Vanemlusprogramm "Imelised aastad" alustab koolitusega Vastse-Kuuste lasteaias Kaari  27. jaanuaril kell 18. Koolitus kestab 2 tundi, kohapeal on lapsehoid ja ka väike eine.  Koolitus...

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tervisekomisjon jagas sel aastal tunnustused järgmiselt: Põlvamaa tervisetegu 2020 on Põlva Spordikeskuse ujula renoveerimine. Terviseteo auhinnale olid...

Põlva Vallavalitsus on maakonna tervisesõbralikum organisatsioon

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tervisekomisjon jagas sel aastal tunnustused järgmiselt: Põlvamaa tervisetegu 2020 on Põlva Spordikeskuse ujula renoveerimine. Terviseteo auhinnale olid...

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat  asbesti sisaldavate toodete (eterniit või muu ehitusmaterjal) kogust , et paremini planeerida järgmiste perioodide...

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada asbesti sisaldavate toodete kogust

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat  asbesti sisaldavate toodete (eterniit või muu ehitusmaterjal) kogust , et paremini planeerida järgmiste perioodide...

Detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Algatati Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu...

Vallavalitsuse 06.01.2021 istungilt

Detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Algatati Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu...

Põlva linnas võib jõulukuused viia Põlva kompostimisväljakule Põlva linna kalmistu taga (vaata kaarti allpool) või Intsikurmu tagumise sissesõidu tõkkepuu juurde . Kompostimisplatsile...

Mida teha jõulukuusega?

Põlva linnas võib jõulukuused viia Põlva kompostimisväljakule Põlva linna kalmistu taga (vaata kaarti allpool) või Intsikurmu tagumise sissesõidu tõkkepuu juurde . Kompostimisplatsile...

Eelmisel aastal 25. novembril alanud lisaregistreerimine eterniidi tasuta äraandmiseks on lõppenud.   Registreerunud isikutele antakse kogumise algusest teada e-kirja teel.   ...

Lisaregistreerimine eterniidi tasuta äraandmiseks on lõppenud

Eelmisel aastal 25. novembril alanud lisaregistreerimine eterniidi tasuta äraandmiseks on lõppenud.   Registreerunud isikutele antakse kogumise algusest teada e-kirja teel.   ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade (Karisoo, Joosu küla ja Laari, Vooreküla) kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg...

Maa-ameti pakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade (Karisoo, Joosu küla ja Laari, Vooreküla) kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg...

Põlvas toimub ilutulestik sarnaselt eelmiste aastavahetustega. See lastakse üles järve äärest ja kestab 7 minutit. Tuletame meelde, et hoiaksite ilutulestikku vaadates teiste inimestega...

Aastavahetus Põlvas

Põlvas toimub ilutulestik sarnaselt eelmiste aastavahetustega. See lastakse üles järve äärest ja kestab 7 minutit. Tuletame meelde, et hoiaksite ilutulestikku vaadates teiste inimestega...

Esimesel lugemisel oli Põlva valla 2021. aasta eelarve.  Eelarve kogumaht on 34 983 000 eurot, mis on 12 % suurem võrreldes 2020. a esialgse eelarvega. Eelarve kogumaht tõuseb...

Volikogu 29.12.2020 istungil

Esimesel lugemisel oli Põlva valla 2021. aasta eelarve.  Eelarve kogumaht on 34 983 000 eurot, mis on 12 % suurem võrreldes 2020. a esialgse eelarvega. Eelarve kogumaht tõuseb...

Riigihanke tulemuste kinnitamine Riigihankel  "Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" tunnistati edukaks OÜ Lemma pakkumus summas 23 880...

Vallavalitsuse 30.12.2020 istungil

Riigihanke tulemuste kinnitamine Riigihankel  "Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" tunnistati edukaks OÜ Lemma pakkumus summas 23 880...

Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või parendamiseks hinnangulise maksumusega 5000 – 50 000 eurot.  Elluviidav idee ei tohi tekitada...

2021. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 10. jaanuarist kuni 25. jaanuarini

Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või parendamiseks hinnangulise maksumusega 5000 – 50 000 eurot.  Elluviidav idee ei tohi tekitada...

Rändnäitus „Kodukoha kompass" kutsub põlvalasi märkama oma linnaruumi ning kaasa rääkima elukeskkonna parandamises Eesti Koostöö Kogu avab 6. jaanuaril kell 15 Põlva Keskraamatukogus...

Rändnäitus „Kodukoha kompass“ kutsub põlvalasi märkama oma linnaruumi

Rändnäitus „Kodukoha kompass" kutsub põlvalasi märkama oma linnaruumi ning kaasa rääkima elukeskkonna parandamises Eesti Koostöö Kogu avab 6. jaanuaril kell 15 Põlva Keskraamatukogus...

Veel enne jõule paigaldati Põlva Keskraamatukogu hoone juurde raamatukapp, mis võimaldab raamatukogust lugemiseks tellitud raamatuid kätte saada ööpäevaringselt. 23-kohaline raamatukapp asub...

Alates 28. detsembrist on lugejatel võimalus tellida teavikuid raamatukappi

Veel enne jõule paigaldati Põlva Keskraamatukogu hoone juurde raamatukapp, mis võimaldab raamatukogust lugemiseks tellitud raamatuid kätte saada ööpäevaringselt. 23-kohaline raamatukapp asub...

Põlva Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 29. detsembril 2020 algusega kell 14.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn. Istungi päevakord ja...

Vallavolikogu istung 29.12.2020

Põlva Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 29. detsembril 2020 algusega kell 14.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn. Istungi päevakord ja...

Katastriüksuse jagamine Nõustuti Põlva linnas katastriüksuse Oru tn 25 jagamisega ning määrati uued katastriüksused järgmiselt: Oru tn 25, sihtotstarve elamumaa ja Oru tn 27a, sihtotstarve...

Vallavalitsuse 23.12.2020 istungil

Katastriüksuse jagamine Nõustuti Põlva linnas katastriüksuse Oru tn 25 jagamisega ning määrati uued katastriüksused järgmiselt: Oru tn 25, sihtotstarve elamumaa ja Oru tn 27a, sihtotstarve...

Põlva Vallavalitsus tunnustab traditsiooniliselt jõulude eel ühiskonnaelus aktiivselt kaasa löönud noori.   2020. aastal pälvisid kiidukirja: Kristo Pille, Kristin Semm,...

Tunnustati aktiivseid noori

Põlva Vallavalitsus tunnustab traditsiooniliselt jõulude eel ühiskonnaelus aktiivselt kaasa löönud noori.   2020. aastal pälvisid kiidukirja: Kristo Pille, Kristin Semm,...

Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu toimub  neljapäeval, 7. jaanuaril 2021. a kell 16.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, Kesk...

Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu

Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu toimub  neljapäeval, 7. jaanuaril 2021. a kell 16.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, Kesk...

Hanketulemuste kinnitamine Riigihanke "Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse lifti projekteerimis- ja ehitustööd" edukaks OÜ Rehe Ehitus ja AS Kone esitatud ühispakkumus, maksumusega 142 447,60...

Vallavalitsuse 16.12.2020 istungil

Hanketulemuste kinnitamine Riigihanke "Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse lifti projekteerimis- ja ehitustööd" edukaks OÜ Rehe Ehitus ja AS Kone esitatud ühispakkumus, maksumusega 142 447,60...

Volikogu ei võtnud vastu otsust volikogu esimehele umbusalduse avaldamise kohta. Umbusalduse poolt hääletas 8 ning vastu oli 15 volikogu liiget, 1 volikogu liige jättis hääletamata. Võeti...

Vallavolikogu 16.12.2020 istungil

Volikogu ei võtnud vastu otsust volikogu esimehele umbusalduse avaldamise kohta. Umbusalduse poolt hääletas 8 ning vastu oli 15 volikogu liiget, 1 volikogu liige jättis hääletamata. Võeti...

Näitan: 1-25
Elemente lehe kohta 25
of 42