Detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine: Ahja alevik, Tartu mnt 10

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta maa senine tootmismaa sihtotsarve ärimaaks ning püstitada alale konverentsihoone, kaubandushoone ja vajalikud abihooned koos juurdepääsude ja parklaga. Planeeringuala suurus on 17 024 m2 ja see hõlmab Tartu mnt 10 katastriüksust Ahja alevikus. Planeeringu lahenduse kohaselt  ehitatakse olemasolev hoone ümber konverentsihooneks ning püstitatakse kuni 8 m kõrgune kaubandushoone – hoonete maksimaalne ehitisealune pind on kuni 3000 m2. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Ahja valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05 – 10.06.2022. Detailplaneeringuga saab tutvuda Ahja haruraamatukogus Tartu mnt 21, Ahja alevikus raamatukogu lahtioleku aegadel või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.