1. märtsist muutuvad hinnad nii soojusenergia kui vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Tulenevalt energiahindade tõusust teatavad nii AS Põlva Soojus kui AS Põlva Vesi, et alates 1. märtsist 2022 hakkavad kehtima uued hinnad nii soojusenergia kui vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Konkurentsiamet kooskõlastas oma otsusega 20.01.2022 nr 7-3/2022-008 AS-i Põlva Soojus 19.01.2022 esitatud taotluse alusel Ahja, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud müüdava soojuse piirhinnaks 56,85 €/MWh (koos käibemaksuga 68,22 €/MWh) alates 01.03.2022.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lg 1 kohaselt ning tuginedes Konkurentsiameti 21.01.2022 otsusele nr 9-3/2022-002, kehtestab AS Põlva Vesi alates 01.03.2022 uued vee – ja kanalisatsiooniteenuse osutamise hinnad.