Toimusid aktiivsusjuhendajate koolitused

Aprillikuus toimusid Põlva vallas projekti „HealthyTomorrow" raames aktiivsusjuhendajate koolitused. Koolituste sari oli esmane üleskutse vabatahlikele, kes soovivad püsida ise aktiivsed ning kaasata endaga koos regulaarselt liikuma teisigi kogukonna inimesi.  Läbiti elupäästva esmaabi koolitus ning keskenduti koosloomele ning enese kui vabatahliku motiveerituna hoidmisele.

Suur tänu koolitajatele Avatud Meele Instituudist ja Eesti Punasest Ristist!

Projekti „HealthyTomorrow" kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.