Vallavalitsuse 03.05.2022 istungil

Detailplaneeringud

Võeti vastu ja suunatakse avalikule väljapanekule Ahja alevikus asuvate katastriüksuste Tartu mnt 10 ja Allika tn 20 ning Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneeringud.

Riigihanke tulemuste kinnitamine

Riigihankele „Aarna, Loko ja Valgemetsa külade piirkonna kruusateede remont ja pindamine" tuli kolm pakkumust, edukaks tunnistati Verston OÜ esitatud pakkumus, maksumusega 172 124,95 eurot koos käibemaksuga.

Reservfondist raha eraldamine

Reservfondist eraldatakse 745 eurot  Põlva vallas Mõtskülas Sireliõie kortermajas asuva korteri nr 6 küttesüsteemi ehitamiseks. Küttekolle ehitatakse ümber projekti „Kodud tuleohutuks" raames, reservfondist eraldatakse ehituse maksumusest puudujääv summa.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus