Vallavalitsuse 17.05.2022 istungil

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Valgesoo külas Vanakivi katastriüksuse (katastritunnus 61902:001:0898) jagamisega järgmiselt: Vanakivi, sihtotstarve maatulundusmaa ja Tamme, sihtotstarve maatulundusmaa.

Tegevusloa andmine
Võimlemisklubile „Rütmika" anti tegevusluba noorte projektlaagri korraldamiseks Põlva Spordikoolis ja Põlva Koolis ajavahemikul 14.–19.06.2022.

Avatud menetluse algatamine
Algatati avalik menetlus Tromsi külas Rukki katastriüksusele biomaterjali hoidla projekteerimistingimuste andmiseks .

Reservfondist raha eraldamine
Seoses hanke kallinemisega eraldati reservfondist 1379,60 eurot Rosma Waldorf lasteaia välisuste valmistamiseks ja paigaldamiseks.

Kinnitati Põlva Keskraamatukogu lahtiolekuajad suveperioodil.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus