Peri külaseltsi üldkoosolek

MTU Peri Külaseltsi üldkoosolek toimub 15. juunil kell 17.30 külakeskuse saalis.