Hanke hinnapäring

Põlva Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke "Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse hoone auditi teostamine" ning palub esitada hinnapakkumus.

Pakkumuse koostamisel võtta aluseks riigihanke alusdokument koos lisadega. Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil 1 hiljemalt 10.06.2022 aadressile info@polva.ee.

Lisad:

Lisainfo:
Mihkel Kala
Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja
Põlva Vallavalitsus
+372 5199 2133
Mihkel.Kala@polva.ee