Hanketeade

Põlva Vallavalitsus avaldas riigihangete registris hanke "Põlva linnas, Kesk tänava silla rekonstrueerimisprojekti koostamine", viitenumber 251228.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 21.06.2022 kell 11.00.