Vallavalitsuse 28.06.2022 istungil

Hinnakirja muutmine
Põlva linna kompostimisväljakul tekkiva sõelutud mulla müügihinnaks kehtestati 6 eurot  m.

Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt ehitatakse olemasolev hoone ümber konverentsihooneks, püstitatakse kaubandushoone ning kuni kaks abihoonet

Katastriüksuse aadressi muutmine
Partsi külas asuva Kalle katastriüksuse (katastritunnus 62201:001:0808) uueks lähiaadressiks määrati Paruni.

Rahaliste vahendite eraldamine
Sihtasutusele Mooste Mõis eraldati Põlva valla 2022. aasta eelarvest 50 000 eurot projekti omafinantseeringu tagamiseks Mooste aida projekteerimisel spordisaaliks.

Nõukogu liikme määramine
Sihtasutuse Mooste Mõis nõukogusse määrati Janika Usina asemele abivallavanem Koit Nook.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus