Vallavalitsuse 05.07.2022 istungil

Detailplaneeringu algatamine
Algatati Põlva linnas Oru tn 17 ja 19 katastriüksuste detailplaneering eesmärgiga jagada planeeringuala üheksaks elamukrundiks. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga, seepärast otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Tunnistada Põlva vallas Vastse-Kuuste alevikus asuva Pargi tn 26 kinnistu võõrandamise enampakkumise parimaks pakkumuseks pakkumus summas 16 600 eurot.

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks
Korraldatakse elektrooniline enampakkumine Põlva vallale kuuluva sõiduauto MITSUBISHI I-MIEV registreerimismärgiga 088BGX võõrandamiseks alghinnaga 500 eurot. Enampakkumise teade avaldatakse vähemalt 14 päeva enne enampakkumist Põlva valla kodulehel www.polva.ee.

Reservfondist raha eraldamine
Eraldatakse reservfondist Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele 4019,10 eurot Päästeameti ettekirjutusega seonduvate turva- ja valvesüsteemide kulude ning sanitaartehniliste remonttööde katteks.

Reservfondist eraldatakse Lina tn 21 madalseikluspargi rajamiseks 3232,36 eurot koos käibemaksuga.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Põlva valla teede ja tänavate pindamine" tuli kolm pakkumust, millest edukaks pakkumuseks RoadWest OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 36 792,00 eurot ilma käibemaksuta (44 150,40 eurot koos käibemaksuga). Pindamistöid teostatakse Jaoskonna teel, Allika teel, Keldrikaela teel, Pärnamäe alleel ja Karikakra teel.

Riigihankele „Lina tn 19 kinnistu õueplatsi korrastustööd" tuli kolm pakkumust, millest edukaks tunnistati AAV Teenused OÜ pakkumus, maksumusega 13 865,00 eurot ilma km-ta (16 638,00 eurot koos km-ga).

Riigihankele „Lina tn 21 madalseikluspark" tuli kaks pakkumust, millest edukaks tunnistati 3park Eesti OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 14 450,00 eurot ilma km-ta (17 340,00 eurot koos km-ga).

Riigihankele „Metsa tänava korvpalliplatsi renoveerimine" tuli neli pakkumust ja edukaks pakkumuseks tunnistati KMG OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 30 998,80 eurot ilma käibemaksuta (37 98,56 eurot koos käibemaksuga).

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus