Vallavalitsuse 12.07.2022 istungil

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks elektrivõrgu rajamiseks: katastriüksusele Vabriku tänav T1 (katastriüksuse tunnus 62001:006:0052, registriosa nr 2550538) 142 m2 ulatuses ja katastriüksusele Vabriku põik T1 (katastriüksuse tunnus 62001:006:0071, registriosa nr 14047350) 117 m2 ulatuses.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldati andeka noore toetust ühele õppurile 500 eurot osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel  ja laagris.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus