Kaitseliidu Noorte Kotkaste ja Kodutütarde võistlus PõSa 2022 Vana-Koiolas

16.- 17. juulil toimub Vana-Koiolas Kaitseliidu Noorte Kotkaste ja Kodutütarde võistlus PõSa 2022 , kus kasutatakse vastutegevuse ajal imitatsiooni- ja müra tekitavaid vahendeid.
Vastutegevuse liikumine ja imitatsioonivahendite kasutamine on kooskõlastatud malevaga.

Vastutegevuse vastutav ja võistluste peakohtunik: Raul Astel 5568 4318

Lisainfo ja küsimuste korral võtta ühendust: Jarmo Malmre 5657 0811