Vallavalitsuse 19.07.2022 istungil

Isikliku kasutusõiguse seadmine 
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ-le elektrivõrgu rajamiseks Mammaste kergliiklustee L11 katastriüksusele (katastriüksuse tunnus 61901:001:0155) 19 m2 ulatuses.

Katastriüksuste jagamine

Nõustuti Puuri külas Koroli katastriüksuse (katastritunnus 62201:001:1634, pindala 16879m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

1. Koroli, sihtotstarve maatulundusmaa;

2. Lille tn 6, sihtotstarve elamumaa.

 

Riigihanke tulemuste tagasilükkamine

Otsustati lükata tagasi riigihankel "Põlva randa terassi ja müügipaviljoni ehitamine" kõik esitatud pakkumused, kuna need ületavad lihthanke korras läbi viidud riigihanke piirmäära.

Kasutusõiguse seadmine

Otsutati anda nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Andmesidevõrgu AS-i (aadress Pikk tn 15a, Võru linn) kasuks sideehitise paigaldamiseks:

1. katastriüksusele Jaama tänav T5 (katastriüksuse tunnus 62101:001:0116) 1419 m2 ulatuses;

2. katastriüksusele Tehnika põik T1 (katastriüksuse tunnus 62201:001:0425) 196 m2 ulatuses;

3. katastriüksusele Tehnika põik T3 (katastriüksuse tunnus 62201:001:0423) 175 m2 ulatuses;

4. katastriüksusele Tehnika tänav T1 (katastriüksuse tunnus 62101:001:0212) 729 m2 ulatuses;

5. katastriüksusele Tehnika tänav T2 (katastriüksuse tunnus 62101:001:0213) 1158 m2 ulatuses;

6. katastriüksusele Savi tänav T1 (katastriüksuse tunnus 62101:001:0240) 433 m2 ulatuses;

7. katastriüksusele Kastani tänav T1 (katastriüksuse tunnus 62201:001:0336) 538 m2 ulatuses;

8. katastriüksusele Kastani tänav T2 (katastriüksuse tunnus 62201:001:0333) 754 m2 ulatuses;

9. katastriüksusele Lao tänav T1 (katastriüksuse tunnus 62001:006:0068) 442 m2 ulatuses;

10. Vabriku põik T1 katastriüksusele (katastriüksuse tunnus 62001:006:0071) 186 m2 ulatuses.

 

Pakkumuse edukaks tunnistamine

Tunnistati edukaks ABuss OÜ pakkumus riigihankele "Sotsiaaltranspordi/invatranspordi teenuse osutamine", kuni järgmise riigihankeni.

 

Teate koostas:
Joonas-Priit Sibul
teabespetsialist
Põlva Vallavalitsus