Vallavalitsuse 26.07.2022 istungil

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti Mammaste külas katastriüksuse Puntarumäe tee 7 (pindala 8,93 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:
1. Puntarumäe tee 7, sihtotstarve elamumaa;
2. Puntrametsa, sihtotstarve maatulundusmaa.
 
Nõustuti Jaanimäe tee 4 katastriüksuse (pindala 2220 m², sihtotstarve elamumaa) ja Jaanimäe tee 6 katastriüksuse (pindala 5855 m², sihtotstarve elamumaa) omavaheliste piiride muutmisega, mille tulemusena moodustuvad katastriüksused:
1. Jaanimäe tee 4, sihtotstarve elamumaa;
2. Jaanimäe tee 6, sihtotstarve elamumaa.
 
Nõustuti Roosi külas katastriüksuse Soehavva (pindala 5,14 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:
1. Soehavva, sihtotstarve elamumaa;
2. Soehaua, sihtotstarve maatulundusmaa.
 
Kohalike teede nimede muutmine
Otsustati muuta kohalike teede ja tänavate nimed teeregistris alljärgnevalt:
 

Tee number

Tänava/tee nimi

Uus tänava/tee nimi

8720004

Kilgi-Savimäe tee

Jõngaru tee

8720006

Leevijõe ringtee I

Veskijärve tee

8720007

Leevijõe ringtee II

Leevijõe tee

8720024

Uibopuu-Käsperi tee

Nõlva tee

8720112

Valsi tee

Metsaääre tee

 
 
Riigihanke tulemuste kinnitamine
Tunnistati riigihankel "Põlva järve veesuusa- ja veelauakeskuse käiguteede paigaldamine" edukaks Snow & Wakeboard Solutions OÜ esitatud pakkumus, maksumusega 95 625,00 eurot ilma käibemaksuta (114 750 eur koos käibemaksuga).
 

Teate koostas:
Joonas-Priit Sibul
teabespetsialist
Põlva Vallavalitsus