Vallavalitsuse 09.08.2022 istungil

Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneering (koostaja OÜ Hendrikson & Ko).


Sundvalduse seadmine

Otsustati seada sidevõrgu rajamiseks sundvaldus valla omandis olevale Lao tänav T3 katastriüksusele Eesti Andmesidevõrgu AS (registrikood 14539659) kasuks.


Riigihanke tulemuste kinnitamine

Tunnistati riigihankel "Põlva randa terrassi ja müügipaviljoni ehitamine" edukaks Estnord Consults OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 58 500,00 eurot ilma km-ta (70 200,00 eurot koos km-ga).


Tunnistati riigihankel "Põlva nutitee" edukaks pakkumuseks AS Bercman Technologies ja Krakul OÜ ühispakkumus.


Katastriüksuste jagamine

Otsustati jagada Põlva linnas Ringtee 20 katastriüksus (pindala 40414 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ning määrata uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

1. Ringtee 20, sihtotstarve maatulundusmaa;

2. Kaasiku kergtee, sihtotstarve transpordimaa.


Otsustati jagada Põlva linnas Kaasiku tn 8 katastriüksus (pindala  3632 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ning määrata uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

1. Kaasiku tn 8, sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%;

2. Kaasiku tänav, sihtotstarve transpordimaa.


Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Otsustati võtta vastu Põlva linnas Lao tn 29 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering (koostaja OÜ Marksi Maja) ja suunata see avalikule väljapanekule.

 

Teate koostas:
Joonas-Priit Sibul
teabespetsialist

Põlva Vallavalitsus