Põlva Vallavalitsus otsib oma meeskonda ehitusspetsialisti

Ametikoha eesmärk on Põlva vallale kuuluvate hoonete ja juriidiliste isikute hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine ning järelevalve selles piirkonnas.

Peamised tööülesanded:

 • vallale kuuluvate ehitiste projektide projekteerimisel ja ehitamisel tehnilistes küsimustes valla esindamine;
 • planeerimis- ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, menetlemine ja kooskõlastamise korraldamine;
 • valla hoonete ehitusprotsessi juhtimine, teatiste, ehituslubade, kasutuslubade ja muude ehitisregistri- ja ehitusdokumentide väljastamine;
 • ehitisregistrisse andmete sisestamine vastavalt seadusandlusele.

Ootused kandidaadile:

 • valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • koostöövalmidus, kohusetunne, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning soovituslikult ühe võõrkeele oskus;
 • autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb kõrgharidus ja eelnev töökogemus sarnasel ametikohal.

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd, palju suhtlemist erinevate inimestega ning toetavaid kolleege.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 21.08.2022 digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@polva.ee.

 

Täiendav info:
Mihkel Kala, mihkel.kala@polva.ee, +372 5199 2133.