Vallavalitsuse 16.08.2022 istungil

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seatakse isiklik kasutusõigus Põlva valla kasuks Vahtra 11 katastriüksusele (kinnistu registriosa nr 156138, katastritunnus 62001:003:0300) ca 98 meetri ulatuses. Isikliku kasutusõiguse seadmine Põlva valla kasuks on vajalik Põlva kalmistule viiva tee avalikuks kasutamiseks ja hooldamiseks.

Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Elger Sepale väljastatud sõidukikaart TVSK027229.

Hanke tulemuste kinnitamine
Hankele „Laenu võtmine Põlva valla 2022. a investeeringute finantseerimiseks" esitasid pakkumuse neli panka, edukaks kinnitati AS LHV Pank laenuintressi pakkumus. 

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldatakse 2000 eurot Luxembourgis indiaca maailmameistrivõistlustel Eestit edukalt esindanud viie Põlva Indiaca klubi mängija tunnustamiseks.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus