Põlva vald maksab 1. klassi mineva lapse toetust lapsevanema avalduse alusel

Vallavalitsuselt saab taotleda 1. klassi mineva lapse toetust. Toetuse määraks on 150 eurot. Toetus määratakse Põlva valla haldusterritooriumil asuva kooli esimesse klassi esmakordselt õppima asuvale lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald.

Taotlusi võetakse vastu 1. augustist 30. septembrini. Taotlus esitatakse  Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva või e-postile info@polva.ee.

NB! Palume kindlasti taotlusele märkida ka koolimineva lapse nime ja isikukoodi!

Rohkem infot ja taotluse blankett: 1. klassi astuja toetus

 

 

Foto:Pixabay