Projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. september 2022

Avatud on kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöö projektitoetuste III taotlusvoor.

Toetust saab küsida üritustele, mis toimuvad 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2022.
Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituse korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele ja toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla mainekujundust.

Taotlemine ja kogu info on e-keskkonnas SPOKU.

Lisainfo:
haridusspetsialist Ülle Saar, 5306 9570; ulle.saar@polva.ee
noorsootööspetsialist Annika Ladva, 517 2799, annika.ladva@polva.ee