Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 28. septembrini 2022

Põlva Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030 eelarvestrateegia muutmise projekti.

2018. aastal koostatud ning kinnitatud arengukavaeelarvestrateegias muudetakse 5. peatükki ja nimetatakse see ümber „Eelarvestrateegia aastateks 2023-2026"  ning  6. peatükki Tegevuste kava lisatakse aasta 2026 ja jäetakse välja tegevused, mis on ellu viidud.

Avalik väljapanek toimub 14.09.-28.09.2022 Põlva valla kodulehel.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste.

Põlva valla arengukava 2019-2030 muutmise projekt
Ettepaneku tegemise vorm

„Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030" ning Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026" muutmise avalikud arutelud toimuvad:

29.09.2022 algusega kell 17.00 Vastse-Kuuste Kultuurimajas;
30.09.2022 algusega kell 17.00 Ahja Kultuurimajas;
03.10.2022 algusega kell 17.00 Mooste Kultuurimajas JÄÄB ÄRA!
04.10.2022 algusega kell 17.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis;
05.10.2022 algusega kell 17.00 Tilsi Põhikoolis.

Avalikel aruteludel tutvustatakse avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsusele esitatud ettepanekuid.