Vallavalitsuse 27.09.2022 istungil

Reservfondist raha eraldamine
Põlva Spordikoolile eraldati 1869 eurot kassaseadme sisseseadmiseks ja kassatarkvara CompuCash 2022. aasta kuutasudeks.

Põlva Valla Hooldekodule eraldati reservfondist 14 718 euro (11 000 eurot töötasuks ja 3 718 eurot maksudeks) eraldamiseks personalikuludeks. Puudujääk personalikuludes on tekkinud seoses 2022. aasta kevadel COVID viiruse leviku perioodil haigestunud töötajate asendamisel makstud asendustasudest.

Põlva Vallavalitsuse struktuuris töökoha nimetuse muutmine
Vallavalitsuse kantselei struktuuris muudeti üks teabespetsialisti töökoht meediaspetsialisti töökohaks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Põlva vallas Akste, Kärsa, Suurmetsa, Himmaste, Rosma külade ja Mooste aleviku piirkonna kruusateede remont ja hooldustööde teostamine" tuli neli pakkumust. Edukaks tunnistati Verston OÜ esitatud pakkumus, maksumusega 131 282,77 eurot ilma käibemaksuta (157 539,32 eurot koos käibemaksuga).

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus