Teade Taevaskoja küla ümbruse riigimetsa majandamise kava projekti valmimisest

FOTO Taevaskoja küla FB lehelt

 

Täname kohalikku kogukonda ja elanikke Taevaskoja küla ümbruse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le tehtud ettepanekute eest.

Oleme analüüsinud esitatud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja vastuseid neile, on võimalik tutvuda RMK kodulehel: https://media.rmk.ee/files/Taevaskoja_ettepanekud_vastused_26.09.22.pdf

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Taevaskoja küla ümbruse riigimetsa majandamise kava projekti aastateks 2023-2032. Projekti ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel: https://media.rmk.ee/files/Polvamaa_Taevaskoja_KAH_26.09.22.pdf

Ootame koostatud  riigimetsa majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile polvamaa@rmk.ee 17. oktoobriks 2022. a. Sealhulgas ootame kohaliku kogukonna ja omavalitsuse arvamust,  kas-kus-millal on vajalik korraldada täiendav koosolek kava projekti tutvustamiseks.

Kindlasti soovime teiega kokku saada  märtsis 2023, et koos kohapeal  üle vaadata  raiele kavandatavate puistute seisund ja koos   otsustada / vajadusel ettemärkida säilitatavad puud Taevakaare tee / Himmaste tee  äärsetel raietel  (kvartal KJ163).

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt.
 

Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
polvamaa@rmk.ee
504 5761