Põlva vald tänas ja tunnustas õpetajaid

Neljapäeval, 6. oktoobri õhtul toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses tänuüritus õpetajatele, kus anti üle 2022.aasta tunnustused.

Tunnustuse aasta õpetaja 2022 pälvis Põlva Gümnaasiumi geograafiaõpetaja Krista Untera.
Aasta noore õpetaja tunnustus anti Põlva Kooli klassiõpetajale Elina Keerpalule.

Põlva valla hariduspreemiad pälvisid lasteaed Pihlapuu õpetaja Pille Kaarsalu, Põlva Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Toomas Kivend, Tilsi Põhikooli õpetaja Eve Hütt, lasteaed Lepatriinu muusikaõpetaja Mare Nool ning Vastse-Kuuste Kooli matemaatikaõpetaja ja õppealajuhataja Malle Mägi.

Tunnustused andsid üle vallavanem Martti Rõigas ja abivallavanem Koit Nook

Õhtu lõppes Tallinna Linnateatri muusikalise etendusega OSNAP.

Fotol: vasakult Mare Nool, Krista Untera, vallavanem Martti Rõigas, Toomas Kivend, Elina Keerpalu, Pille Kaarsalu ja Malle Mägi.