Veekatkestus Himma ja Vardja külas 08.11.2022

 AS Põlva Vesi annab teada, et teisipäeval 08.11.2022, toimub Põlva vallas, Himma  ja Vardja küla piirkonna elanikele veekatkestus kell 10:30 – 15:00 seoses Elektrilevi OÜ plaanilise elektrikatkestusega Himma külas, Sikavee kinnistul (Himma küla puurkaev-pumpla).

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu.