Vallavalitsuse 08.11.2022 istungil

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks

Korraldatakse elektrooniline enampakkumine Vastse-Kuuste alevikus Põlva vallale kuuluva kinnistu Luha müügiks.

Katastriüksuse omandamine

Otsustati osta riigilt katastriüksus Kaasiku (katastritunnus 62201:001:1874, pindala 234 m², sihtotstarve transpordimaa) maksumusega 60 eurot. Omandatavale maale ehitatakse jalgratta- ja jalgtee, mis on vajalik Põlva linnas Vabriku tn piirkonna ühendamiseks Lina tänava piikonnaga.

Reservfondist raha eraldamine

Reservfondist  eraldatakse projektitoetusest puudujääv osa 3 982 eurot generaatoriühenduse valmiduse (2 tk) loomiseks kogunemiskohtades/kriisistaabi alternatiivasukohtades Mammastes ja Moostes.

Riigihanke tulemuste kinnitamine

Riigihankele „Hoonete elektrisüsteemide ümberehitamine generaatoriga ühendamiseks" tuli üks pakkumus, mis tunnistati edukaks. Pakkujaks oli Eltam OÜ, hanke maksumus 11 110 eurot ilma käibemaksuta (13 332 eurot koos käibemaksuga).

Vallavara tasuta kasutusse andmine

Anda tasuta mittetulundusühingu Püsivus (registrikood 80350518) kasutusse kinnistu Kiuma rahvamaja, Kiuma küla, Põlva vald, Põlva maakond (katastritunnus 61901:002:0048) koos selle juurde kuuluvate osadega ja kinnistu Mikelauri, Kiuma küla, Põlva vald, Põlva maakond (katastritunnus 61901:003:0099) koos selle juurde kuuluvate oluliste osadega tähtajaga kuni 31.12.2029.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine

Eraldati õppuritoetust summas 250 eurot; transporditoetust summas 300 eurot; andeka noore toetust 500 eurot.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
Avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus