Uus töötaja: ehitusspetsialist Ülar Kõrge

Alates 3. oktoobrist 2022 töötab Põlva vallavalitsuses ehitusspetsialistina Ülar Kõrge.

Tema tööülesandeks on Põlva vallale kuuluvatele hoonete ja Põlva vallas juriidiliste isikute hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine.

Kontaktid: ular.korge@polva.ee, tel 5837 0896