2023. aasta projektitoetuse I vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöö 2023. aasta projektitoetuse I vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember.

Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituse korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele ja toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla mainekujundust.

I voorus saab toetust taotleda projektidele/üritustele, mis toimuvad perioodil 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2023.
II taotlusvooru (mai–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.
III taotlusvooru (oktoober–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg on 1. september.

Taotluse esitamine toimub Põlva Vallavalitsuse kodulehe taotluste haldussüsteemi SPOKU kaudu 

Rohkem infot  www.polva.ee/ kultuuri-spordihariduse-ja-noorsootooprojektidele-toetuse-taotlemine

Lisainformatsioon
Eve Sokk, kultuurispetsialist, 799 9489, eve.sokk@polva.ee
Annika Ladva, noorsootööspetsialist, 517 2799, annika.ladva@polva.ee
Ülle Saar, haridusspetsialist, 5306 9570, ulle.saar@polva.ee