Vallavalitsuse 06.12.2022 istungil

Enampakkumise nurjunuks tunnistamine
Tunnistati nurjunuks Tilsi külas Meierei katastriüksusel asuva mitteeluruumi enampakkumine, kuna parima pakkumise esitaja ei sõlminud ostu-müügilepingut.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Lao tänava rekonstrueerimisprojekti koostamine" tuli 10 pakkumust, edukaks tunnistati P.P. Ehitusjärelevalve OÜ esitatud pakkumus maksumusega 20 280 eurot ilma käibemaksuta (24 336 eurot koos käibemaksuga).

Otsustati pikendada toetuslepingut OÜ Aaroksiga kauplusauto teenuse jätkumiseks 2023. aastal.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus