Teede talihoolduses on praegu kiired ajad

Põlva vallas teostatakse lumetõrjet rohkem kui 1000 kilomeetril (valla teed, erateed ja majapidamiste sissesõidud) 37 masinaga (sahkautod, traktorid, greiderid ja laadurid).
Kõik teehooldajad annavad endast parima, kogu tehnika on väljas, ent kõikide teede puhastamine võtab siiski aega.

Palume arvestada, et tehnika kahjuks ei jõua kõikidesse kohtadesse samaaegselt. Alustatakse suurema liikluskoormusega teedest ning seejärel jõutakse väiksematele teedele ja üksikute majapidamiste sissesõiduteedele.

Hooldustsüklit alustatakse pärast lumesaju või tuisu lõppu või tiheda lumesaju korral alates lumekihi kriitilise paksuse saavutamisest. Töövõtjad alustavad lume lükkamist, kui koheva lumekihi paksus on 10 cm või sulalume paksus on 5 cm.

Kohalikud maanteed vabastatakse lumest 12 h jooksul ja erateed 24 h jooksul. Intensiivse tuisu või lumesaju korral võib rohkem aega kuluda.

Palume kodanikelt mõistvat suhtumist ja head koostööd.