Põlva Vallavalitsus otsib oma meeskonda SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI

Sotsiaaltöö peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on sotsiaalteenuste arendamine ja koordineerimine tagamaks valla elanikele parem elukvaliteet ja toimetulek ühiskonnas.

Sotsiaaltöö peaspetsialistina on Sinu ülesanneteks:

 • Nõustada multiprobleemseid isikuid nende sotsiaalsete õiguste, vallalt  abi  saamise võimaluste ja isiku enese heaolu suurendamiseks vajalike sammude astumise osas;
 • Selgitada välja klientide  teenusevajaduse ja korraldab neile esmase toe  (suunab võlanõustamise, tugiisiku, eluruumi tagamise vms teenusele);
 • Osaleda sotsiaalhoolekande arengukava ning sotsiaalprobleeme ennetavate ja iseseisvat toimetulekut edendavate projektide kavandamisel;
 • Osaleda sotsiaalhoolekande eelarve koostamisel;
 • Teha koostööd teiste sotsiaal-, tööturu-, tervishoiu jm perede ja üksikisikute toimetulekut ja heaolu tagavaid teenuseid osutavate asutustega;
 • Pidada arvestust  abi vajavate isikute üle andmeregistri STAR abil ja vormistada toetuste ja teenuste saamiseks vajalikke dokumente ja aruandeid.

Sinult ootame:

 • Sul on erialane haridus ja sotsiaalvaldkonnaga seotud töökogemus;
 • Sul on teadmised avaliku teenistuse töökorraldusest ja kohaliku omavalitsuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest;
 • Sul on kõrgtasemel eesti keele oskus, hea kirjalik väljendusoskus  ning Sa  valdad ühte võõrkeelt suhtlustasemel;
 • Soovid olla ladusalt toimiva meeskonna liige, ühtaegu empaatiline klientide suhtes kuid samas hea pingetaluvusega;
 • B kategooria juhiloa olemasolu.

Sulle pakume:

 • Vastutusrikast tööd;
 • Hästi sisse töötanud kollektiivi ja häid töötingimusi;
 • Puhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • Häid sportimisvõimalusi ja maksuvabastust tervise ja spordikuludelt.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 29.01.2023 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

Lisainfo sotsiaalosakonna juhataja  Jüri Kõre, tel 58844140, juri.kore@polva.ee .

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Kuulutus Töötukassa lehel: Sotsiaaltöö peaspetsialist | Töötukassa (tootukassa.ee)