Oodatakse ettepanekuid maakonna teenetemärkidele

Põlvamaa Omavalitsuste Liit ootab 3. veebruariks 2023 taotlusi maakonna teenetemärkidele ja Põlvamaa aukirjale.

Põlvamaa vapimärgi kui maakonna kõrgeima autasuga tunnustab Põlvamaa Omavalitsuste Liit isikuid, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Põlvamaa vapimärgiga kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidult. 2022. aastal pälvis vapimärgi Heino Tartes

Põlvamaa teenetemärgiga autasustatakse isikuid, kes on oma töö ja tegevusega aidanud kaasa maakonna arengule ja on paistnud silma maakonna jaoks olulise saavutusega. 2022. aastal pälvisid teenetemärgi Liivi Maran, Ingrid Muuga ja Piret Rammo.

Põlvamaa aukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid silmapaistvate saavutuste ja märkimisväärsete teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid silmapaistvalt eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks märkimisväärsete saavutuste eest. 2022.aastal pälvisid Liivi Tamm, Küllike Kaldoja, Tiia Kütt, Vaike Meesak ja Aigar Nuuma.

Kandidaate võivad esitada kõik isikud, asutused ja kollektiivid Põlvamaa Omavalitsuste Liidu e-postile polvamaa@polvamaa.ee või postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva.

Kandidaadi esitamisel tuleb ära märkida taotluse esitaja ja kontaktandmed, kandidaadi nimi, sünniaeg, elu- ja töökoht, kodakondsus, varem antud autasud ja teenete kirjeldus. Vastavad taotlusvormid leiab Põlvamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel https://www.polvamaa.ee/polvamaa-omavalitsuste-liit/tunnustamine/

Teenetemärgid ja aukirjad antakse üle Eesti Vabariigi 105. aastapäeva auks peetaval pidulikul maakondlikul vastuvõtul Põlva Kultuurikeskuses.

 

Lisainfo:

Eve Neemsalu
Tegevjuht
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
eve.neemsalu@polvamaa.ee